Waar staat het keurmerk Erkend Adviesbureau voor?

Erkend Adviesbureau is gericht op hoogwaardige kwaliteit in de dienstensector en toetst organisaties op kunde, bekwaamheid en integriteit. Via dit keurmerk kunnen dienstverleners zich onderscheiden van anderen. Het keurmerk van Erkend Adviesbureau betekent dat de gecontroleerde organisatie aan de hoge eisen van de hedendaagse marktvraag voldoet. Het keurmerk wordt gevoerd door bedrijven binnen de dienstensector die getoetst zijn door Erkend Adviesbureau en het certificaat toegewezen hebben gekregen. Binnen deze dienstensector vallen: scholing, educatie, werving, juridisch, consultancy, financiën, boekhouding, administratie en selectiediensten / - advies.

 • Dienstverleners met dit keurmerk:

  Zijn bekwaam; beschikken over de juiste diploma's en certificaten;

  Zijn deskundig;

  Zijn betrouwbaar; beschikken over integriteit, bewezen door de Verklaring Omtrent Gedrag;

  Leggen de Eed van Belofte af (voor de sector dienstverlening);

  Ondergaan jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek.

 • Welke stappen moet ik doorlopen als organisatie

  Onderstaande stappen zijn afkomstig uit de voorwaarden van Erkend Adviesbureau

  4.1. Om voor een certificering in aanmerking te komen dient de keurmerkvoerder te voldoen aan de vastgestelde toetsing van bevoegdheid, bekwaamheid, integriteit, betrouwbaarheid en klantgericht (resultaatgerichtheid). Alle sterren moeten zijn voorzien van de status goed. De vijf sterren zijn niet afzonderlijk maar één geheel voor dit keurmerk.

  4.2. De eerste ster bevat twee verplichte documenten, namelijk: het bewijs van inschrijving bij de KvK en het volledig ingevulde inschrijfformulier. De officiële documenten worden beide geüpload. Het resultaat van deze ster is goed of onvoldoende. Documenten met betrekking tot vergunningen mogen worden geüpload ten gunste van procedure 4.3.

  4.3. Bij de tweede ster upload de keurmerkvoerder bekwaamheidsdiploma's/certificaten ten name van zijn/haar vakgebied corresponderend met procedure 4.2. Bewindvoerders/bestuurders hebben hierin voorrang, maar tevens de diploma's/certificaten van medewerkers moeten worden geüpload. De diploma's zullen aan de hand van crebo/croho vermelding, zoals deze bekend zijn bij het Ministerie van Onderwijs en keurmerkverlener, worden getoetst en geverifieerd. (zie Opleiding Diploma Check op de website van keurmerkverlener). Bij twijfel of onduidelijkheden aan de echtheid van diploma's zullen deze worden voorgelegd aan de externe partij DUO. (Procedure 3.6). Deze toetsing is goed of onvoldoende.

  4.4. De derde ster bevat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De keuze van een individuele VOG natuurlijk persoon (NP) of organisatie VOG rechtspersoon (RP) is te bepalen door de keurmerkvoerder. Deze officiële wettelijke documenten worden na goedkeuring via de plaatselijke gemeente/justitie geüpload. Het resultaat van de derde ster is goed of onvoldoende.

  4.5. Bij de vierde ster ondertekend de keurmerkvoerder de voorwaarden van Erkend Adviesbureau. In de voorwaarden is tevens de Eed van Belofte opgenomen en dient naast de voorwaarden door de rechtseigenaar (keurmerkvoerder) expliciet te worden onderteken. Beide documenten worden geüpload. Het resultaat van de vierde ster is goed of onvoldoende.

  4.6. De vijfde ster heeft betrekking op jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. De keurmerkvoerder is verplicht al haar uitgevoerde diensten (klantenlijst) per 12 maanden te actualiseren in het online portaal, met vermelding van de bedrijfsactiviteit (niet ouder dan 12 maanden). Het jaarlijkse actieve onderzoek, uitgevoerd door Erkend Adviesbureau, zal aselect vijf referenten uitvoerig onderzoeken door middel van een telefonische enquête. Aan de hand van een lijst met vastgestelde criteria, vragen en de naleving van de grondbeginselen van Erkend Adviesbureau zal de uitkomst in zes gradaties (uitstekend, goed, voldoende, matig, onvoldoende of slecht) worden beoordeelt. De wegingsfactor is per vraag afhankelijk. Vragen met betrekking tot de diensten worden alleen goedgekeurd met de score uitstekend of goed. De vragen met betrekking tot uitvoering / opvolging / gebruik worden goedgekeurd wanneer deze voldoende of hoger scoren. De vragen met betrekking tot de prijs en/of randvoorwaarden worden goedgekeurd wanneer deze voldoen aan de score matig of hoger. Geen enkele vraag mag met onvoldoende of slecht worden beantwoord. De beoordeelde vragenlijsten worden samengevoegd en als omschrijving / gemiddelde score gepubliceerd in het online portaal van de keurmerkvoerder. Deze gemiddelde score wordt per vraag weergegeven.

  4.7. De goed- of afkeuring (onvoldoende) wordt gedegen gerapporteerd aan de keurmerkvoerder.

  4.8. Wanneer de geüploade stukken getoetst zijn aan de stercriteria en er een klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, worden het certificaat en de resultaten gepubliceerd.

  4.9. Om de drie (3) jaar wordt de totale toetsing uitgevoerd en ontvangt de keurmerkhouder een nieuw certificaat.

Voor meer beantwoording en zie F.A.Q. veel gestelde vragen.

Via een objectieve en onafhankelijke toetsing van voorgenoemde aspecten, wordt het certificaat toe- of afgewezen. Wanneer het certificaat is toegewezen, wordt elk jaar het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en elke drie jaar worden de overige documenten wederom getoetst. Op deze manier wordt de kwaliteit van het certificaat gewaarborgd. De beoordelingen en een beknopte rapportage van het certificaat kunnen via de website van Erkend Adviesbureau bekeken worden.

Externe opdrachtgevers kunnen langs verschillende invalshoeken Erkend Adviesbureau benaderen. Erkend Adviesbureau koppelt erkende adviesbureaus aan opdrachten die zij binnen krijgen. Via ~de keurmerkdragers~ kunnen opdrachtgevers zelf organisaties (leden) vinden welke aangegeven hebben hun dienstverlening onder de aandacht te willen brengen van cliënt of opdrachtgevers.

De classificatie wordt door Erkend Adviesbureau geregistreerd en de status wordt openbaar gemaakt. Voor onderhoud van deze classificatie worden eens in de drie jaar controles uitgevoerd. Het doel van de controle is om te verifiëren of uw organisatie "up to date" is en of er continu verbetering plaatsvindt.

Klanten kijken altijd naar Erkenning

Een betrouwbaar en deskundig advies van het adviesbureaus. Deze voldoen aan de opleidingseisen van de erkende HBO opleidingen of zijn in bezit van een certificaat voor bevoegde diploma's afgegeven door Erkend Adviesbureau.

Lees meer

Onafhankelijke bemiddeling bij eventuele geschillen met een dienstverlener. Ook biedt Erkend Adviesbureau de mogelijkheid klachten voor te leggen aan de onafhankelijke Raad van Toezicht van Erkend Adviesbureau. Het keurmerk staat onder toezicht van ACM (Consuwijzer), lees het rapport (beoordeeld met een 10).

Erkend Keurmerk Consuwijzer
 • Juli10 Het keurmerk is toegekend door ministerie van Economische Zaken. De toetsing door de Raad van Accreditatie is af te lezen op consuWijzer.
  EZ.Rapportage Lezen.Erkend Keurmerk EZ Rapport
 • Juni25 Opgenomen op de website van Consuwijzer. Hier staan Nederlands enige erkende Keurmerken.
  Het keurmerk heeft de keurmerkentoets ondergaan. De betrouwbaarheid van het keurmerk is
  gewaardeerd met een 10. Erkend Keurmerk Consuwijzer
 • Mei12 Aansluiting met IPM voor volledige B2B weergave van uw certficaatbezoeken. Plaats het logo op uw organisatie website en u ziet welke organisatie u heeft gecontroleerd.Erkend IP Marketing